PERİYODİK MUAYENE

Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Otomatik tartı aletleri,

b) Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

c) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri.

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.

Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı HİZMET TALEP FORMU (Web sitemizden, veya merkezlerimizden ulaşabilirsiniz) ile başvuru yapılmalıdır. Muayene için müracaatta bulunanlara, bir belge verilir. Firmamız muayeneler için bir program düzenler ve bu programı dahilinde muayeneleri yıl sonuna kadar gerçekleştirirler.

Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.


Daha Fazlası