YASAL METROLOJİ

Metroloji Nedir?

Bütün ölçme sistemlerinin temeli olan birimleri (SI ve türevleri) tanımlayarak, bilim ve teknolojinin kullanımına sunmak ve yapılan bütün ölçümlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamaktır. Metroloji, ölçüm belirsizliği ve uygulama alanına bakılmaksızın, ölçüm ile ilgili bütün teorik ve uygulamaya yönelik unsurları içerir.

 

Yasal Metroloji

Yasal metrolojiye ilişkin hizmetlerimizi, 3516 sayılı “Ölçüler ve Ayar Kanunu” ile 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” hükümleri çerçevesinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan almış olduğumuz Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisi yetkisi çerçevesinde yürütmekteyiz. Muayene hizmetlerimiz

- I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı,

- Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı,aletlerini kapsamaktadır. Sahip olduğumuz bilgi, deneyim, ekipman ve teknik kadro altyapısı ile ülke çapında her noktada muayene hizmeti vermekteyiz.

 

 


Daha Fazlası